< Назад

За Нас

     Винпром Дупница е тясно специализиран в производството и бутилиране на висококачествен натурален ябълков и винен оцет, както и тяхната пласментно-снабдителска дейност в България и чужбина. Дружеството е обособено като самостоятелно предприятие при през 1991 година. Компанията има дългогодишен опит и нейните продукти са добре познати и наложени на родния пазар, отличават  се с високо и постоянно качество постигнато от неизменчивостта в работата и стремежа към развитие. Стараем се да разпознаем и удовлетворим всяка от нуждите на потребителите, спазвайки както пазарните принципи и високите професионални стандарти, така и етичните правила и норми. Винпром Дупница разработва, произвежда и налага висококачествени продукти, изцяло създадени според нуждите и предпочитанията на потребителите.

   Производствените мощности на дружеството са разположени в град Дупница, на 56 км от столицата на България, в близост е главен магистрален път Е-79, свързващ Гърция с България, на 500 м от завода е пътната артерия, която води до границата ни със Сърбия. Благоприятното разположение на завода позволява бързо и лесно извършване на спедиционно-логистичната дейност на продутите. Компанията непрекъснато инвестира в разширяване, обновяване и модернизация на производствения си капацитет. 

   Заводът разполага със собствена химико-технологична лаборатория от най-висок клас, ацетатори за дълбочинна преработка на виноматериали, поточна бутилираща линия с висока производителност за автоматично пълнене и дозиране, голям съдов капацитет за стабилизиране и филтриране на готовия продукт. Компанията притежава всички лицензи, изисквани за производство на високоалкохолни напитки.   

Нашата бизнес мисия
 
    ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ръководството на Винпром Дупница декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е разгласена на всички равнища в Дружеството.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА Винпром Дупница Е НАСОЧЕНА КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОЦЕТ В БЪЛГАРИЯ, СПАЗВАЙКИ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
 
      Мисията на дружеството е:
     "Да предлагаме на нашите клиенти продукти с еднакво високо качество, отговарящи на хранителните стандарти в ЕС, да се стремим към прилагане на иновативни техники в производството и пласмента"

 
За осъществяването на Политиката и целите по качеството, ръководството на Организацията насочва усилията си в следните направления:
· утвърждаване на Организацията като водещ производител и доставчик на оцет в югозападна България и водещи Търговски вериги;
· поддържане на актуална информация за състоянието на пазара на оцет, с цел максимално удовлетворяване изискванията на клиентите и партньорите;
· поддържане и разширяване на продуктовата гама, в т.ч. развитие в областта на вината;

 
Екипът
 
    Винпром Дупница е стабилна и развиващa се компания в областта на хранително-вкусовата промишленост. Фирмата е привлякла в екипа си висококвалифицирани и професионално обучени кадри, ангажирани на трудов или консултантски договор в предприятието си,  разположено в град Дупница. Средната възраст на екипа е 34 години, като 87% от тях са с висше образование.
 
Клонова мрежа
 
   Стратегията ни за бъдещето и заложените в нея корпоративни цели показват ясно, че е невъзможно да оперираме успешно на пазара само от един офис. Централният офис на компанията е в град Дупница, успоредно с това в дългия период на работа и сътрудничество, компанията успя да изгради своята мрежа в София, Пловдив, Перник, Радомир, Кюстендил, Благоевград, Сандански, Петрич, Елин Пелин и др.
 
Нашите клиенти и партньори
 
     За нас основен приоритет е удовлетворението на нашите преки партньори и крайни клиенти. Компанията инвестира в комуникационната си политика и се стреми да я усъваршенства непрестанно. Ние достигаме до крайните си клиенти, като осъществяваме доставки до над 300 клиента. Фирмата има клиенти на всички нива в областта на търговията на дребно – от малки магазинчета до вериги супермаркети в национален мащаб, като „Билла България“, „Кауфланд“, „Промаркет“, „Кооп търговия“ и др. Клиенти на Винпром-Дупница са и немалък брой дружества с нетърговска цел като детски градини, ведомствени столове и други.